سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حلیمه آقایی زوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشاد فرشچی تبریزی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرامرز سرحدی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درعصر حاضر بهعلت کمبود سوخت های فسیلی بشر مجبور شده است که برای تامین انرژی مورد نیاز و بقا برروی کره خاکی از سایر منابع انرژی استفاده کند یکی ازاین منابع انرژی خورشیدی است که با گذشت زمان استفاده از آن در فرایند های خورشیدی همچون آب گرم کن های خورشیدی آب شیرین کن های خورشیدی و گردآورنده های حرارتی فتوولتائیک خورشیدی بیش از پیش رونق یافته است یک نمونه از این نوع فرایندها آب شیرین کن خورشیدی از نوع آبشاری پلکانی است که دراین مقاله برای اولین بار به تحلیل اکسرژی آن به صورت آزمایشگاهی پرداخته شده است درابتدا با نوشتن بالانس اکسرژی معادله ای برای راندمان اکسرژی برحسب پارامترهای جوی و عملکردی به دست آورده وسپس به مقایسه اکسرژی برحسب مقادیر پارامترهای جوی مثل سرعت باد شدت تابش خورشید و دمای محیط پرداخته شده است.