سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی میرمحمدی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
میثم محمدی امین – دانشجوی دکتری مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا انصاری – دانشیار مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل قانون دوم ترمودینامیک در سیستم های احتراقی است. در این راستا کسری از انرژی سوخت که به دلیل فرایندهای برگشت ناپذیر هدر می رود بصورت تابعی از دما، فشارو نسبت هم ارزی مخلوط هوا و سوخت محاسبه می شود. با توجه به اهمیت جایگزینی بنزین با گاز طبیعی در موتورهای درونسوز این محاسبات برای دونوع سوخت متان و ایزواکتان (نماینده های گاز طبیعی و بنزین) انجام و نتایج حاصل مقایسه شدند. نتیجه گرفته شد که با افزایش دما و فشار اولیه و نسبت هم ارزی مخلوط واکنشگر، در هر دو حالت با احتراق و بدون احتراق اکسرژی افزایش می یابد. همچنین سوخت متان تقریبا در تمام شرایط، اکسرژی بیشتری را نسبت به ایزواکتان ارائه می کند، بنابراین گاز طبیعی می تواندجایگزین مناسبی برای بنزین در موتورهای درونسوز باشد.