سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن کیا – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنع
محمدرضا گیوه ای – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنع
قاسم کرمی – قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنع

چکیده:

اهمیت ساختار مخابراتی و اطلاعات شبکه قدرت درزمینه های مختلفی از جمله امنیت و قابلیت اطمینان، موجب اهمیت یافتن اولویت گزینه انتخابی به عنوان سیستم انتقال مخابراتی شبکه شده است. فیبرنوری به عنوان بهترین گزینه ، دارای اولویتهای بسیاری است . در این مقاله به کمک مباحث مدیریتی و با استفاده از نرم افزارExpert-choiceکه برمبنای روشAHP تصمیم گیری برای انتخاب بهینه را تحلیل می کند، اولویت های بکارگیری فیبرنوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی مورد تحلیل قرار گرفته است . در بخش دوم مقاله روند دینامیکی گسترش بکارگیری فیبرنوری در سیستم مخابراتی شبکه قدرت بر مبنای روش مدیریتیSystem Dynamics (SD) وبانرم افزارVensim شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی ها به عنوان یک مدرک علمی در زمینه اولویت و رشد استفاده از فیبرنوری در سیستم انتقال مخابراتی شبکه ارائه و راهکارهایی برای مدیریت آن ذکر شده است.