سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حدیث کاظمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مطالعه، شبیه سازی و تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید قدرت ترکیبی هیبریدی توربین گاز – پیل سوختی اکسید جامدSOFC)مورد بحث قرار می گیرد. در مدل راکتورSOFCفرض می شود که تنها هیدروژن در واکنش الکتروشیمیایی شرکت می کند و دمای بالای مخزن پیل سوختی، واکنش بهسازی داخلی را کامل م یکند . فرض می شود که گازهای واکنش نداده در پایین دست جریان مخزن پیل سوختی به طور کامل اکسید می شوند. کمپرسورها وتوربین ها بر پایه ی راندمان پلی تروپیک مدل می گردند. مبدل های حرارتی و ژنراتور بخار به صورت جریان متقابل در نظرگرفته شده و در تحلیل آن ها از روشLMTD استفاده می شود. تعادل انرژی برای هر بخش و برای کل مجموعه در نظر گرفته شده و شبیه سازی برای مقادیر مختلف فشار عملکرد و دبی جرمی هوا انجام می شود. نتایج نشان می دهد که براییک سیستم۱۰۰kW می توان با در نظر گرفتن پارامترهای طراحی مناسب به راندمان قانون اول بالای ۷۰ % و راندمان قانون دوم بالای ۶۰ % دست یافت.