سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کوروش گودرزی – استادیار و رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
حمید مرادی شرف آباد سفلی – مربی حق التدریسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
زهرا محمدی حمیدآباد – دانشجوی کارشناسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله انالیز انرژی و اگزرژی برای یک واحد توربین گاز ایستگاه تقویت فشار گاز پاتاوه انجام شده است.موازنه انرژی و اگزرژی را برای اجزاء نوشته شده، سپس راندمان قانون اول و راندمان اگزرژی را برای تک تکاجزای سیکل برایتون (توربین گاز) بدست آمده است. نتایج نشان میدهد در سیکل برایتون ایستگاه تقویت فشار گاز پاتاوه، محفظه احتراق بالاترین سهم در تولید آنتروپی و اتلاف اگزرژی سیکل را دارا می باشد، لذا بهینه سازیمحفظه احتراق ایستگاه ضروری به نظر می رسد. همچنین در سیکل مذبور تولید آنتروپی و اتلاف اگزرژی توربین بیش از کمپرسور است لذا در شرایط یکسان بهینه سازی توربین ضروری تر به نظر می رسد.بیشترین حساسیت نسبت به تغییر دمای محیط، مربوط به کمپرسور هوا است. به طوری که به ازای هر۱۰ درجه خنک کاری کارکمپرسور۰/۴۷