سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی شیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
محمد نجفی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، رشته مکان
کوروش جواهر ده – استادیار، دانشگاه گیلان، رشت، رشته مکانیک- تبدیل انرژی

چکیده:

استفاده از پمپ های حرارتی برای مقاصد سرمایشی ساختمان ها از روش های نوین برای تامین این نیاز است. این سیستم ها دارای مزایایی زیادی نظیر کاهش آلودگی هوای شهرا و کاهش هزینه تاسیسات حرارتی هستند. همچنین این سیستم ها به دلیل دور بودن تجهیزات از محیط خنک شونده دارای سر و صدای بسیار پایین در محیط هستند. در این پروژه با مدل سازی یک سیکل پمپ حرارتی با مبدل حرارتی زمینی برای مقاصد سرمایشی یک محیط مسکونی توسط نرم افزار EES، به بررسی سیکل از نظر ترمودینامیکی پرداخته ایم. برای این منظور از سه نوع مبرد مختلف(R502 R22 R134a ) جهت بررسی تاثیر نوع مبرد در عمکرد سیکل پمپ حرارتی استفاده شده است. با استفاده از تحلیل ترمودیناکی و معادلات تعادل ویژگی های نقاط مختلف سیکل مشخص شده اند. همچنین سیکل پمپ حرارتی مدل سازی شده برای هر سه نوع مبرد مورد تجزیه و تحلیل اگزرژی قرار گرفته است و نتایج حاصل از تحلیل ها با یکدیگر مقایسه شده است. با مشاهده نتایج بدست آمده مشخص است که بیشترین میزان تخریب اگرزژی و کمترین بازدهی اگزرژی مربوط به مولفه مبدل حرارتی زمینی می باشد. همچنین زمانی که از مبرد R134a به عنوان سیال کاری استفاده شود، COP سیستم نسبت به حالت های دیگر بالاتر و به میزان ۵/۸۶۴ می باشد. از دیدگاه اگزرژی زمانی که از مبرد R134a استفاده شود میزان بازدهی اگزرژی نسبت به حالت های دیگر بالاتر خواهد بود.