سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
کریم مقصودی مهربان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی
صالح علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی
مجتبی جودکی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

درتحلیل انرژی واگزرژی با ترکیب قوانین اول ودوم ،میتوان تحلیل دقیقتری از سیکل های تولید توان ارائه نمود در مقاله حاضر این تحلیل روی نیروگاه بخارMW320 بندرعباس ،انجام شده واجزای دارای افت های بیشتر یا راندمان های کمتر مشخص شده اند .نتایج محاسبات، راندمان قانون اول و دوم سیکل در بار نامی را به ترتیب ۳۹/۸% و ۳۸/۷% نشان می دهد. همچنین تحلیل انرژی سیکل نشان میدهد که کندانسور و بویلر باMW 397/34 و MW92/05 دارای بیشترین اتلاف انرژی می باشند و نتایج تحلیل اگزرژی نشان دهنده آن است که بویلر باMW461/95و کندانسور باMW44/87بیشترین مقدار تخریب اگزرژی را به خود اختصاص داده اند. با تغییر بار واحد نیروگاه از ۱۰۰ تا ۳۰ % بار نامی دیده می-شود که راندمان های انرژی و اگزرژی سیکل افت قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهند