سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد غلامی سرملی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
حسن آزاد –

چکیده:

مهمترین پارامتر بررسی وتحلیل سیکلهای نیروگاهی راندمان حرارتی و بازده اگزرژی آنها می باشد دراین مطالعه تاثیر فشاربخار ورودی توربین خروجی بویلر بربازده حرارتی بازده اگزرژی و تخریب اگزرژی دراجزا مختلف سیکل رانکین بخارساده و سیکلهای ارتقا یافته آن یعنی سیکل رانکین با بازگرمایش دربویلر و سیکل رانکین با منبع حرارتی تغذیه باز با استفاده اهزنرم افزار EES انجام گرفته است براساس نتایج این مطالعه به طور کلی با ارتقا سیکل رانکین بخار آب ساده به سیکلهای رانکین با بازگرمایش و با منبع حرارتی تغذیه بازده حرارتی و بازده اگزرژی افزیاش می یابد میزان افزایش بازده حرارت یو بازده اگزرژی درسیکل رانکین با بازیاب نسبت به رانکین ساده به ترتیب ۳/۷۹% و۰/۶۴% و درسیکل با منبع حرارتی تغذیه باز نسبت به رانکین ساده ۶/۵۵% و ۵/۱۷% بوده است.