سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد عرب کوهسار – گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت ، مینودشت، ایران
محمود فرزانه گرد – گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
مهدی دیمی دشت بیاض – گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده:

در ورودی شهرها ایستگاههایی با نام ایستگاههای دروازه شهری قراردارند تا فشار بالای گاز طبیعی که از پالایشگاه به شهرها میرسد را به فشاری به مراتب پایینتر کاهش دهد. قسمت اصلی این ایستگاه هیترهای گازی موجود در آن است که گاز را به منظور جلوگیری از یخ زدگی حاصل از کاهش فشار زیاد در شیر اختناق، گرم میکند. در این تحقیق ابتدا ایستگاه کاهش فشار مجهز به انرژی خورشیدی معرفی میشود و آنالیز انرژی و اگزرژی برای هر دو سیستم سنتی و مجهز به انررژی خورشیدی انجام پذیرفته و مقایسه ای کامل بین این دو ارائه میشود. نهایتاً برای بهینه کردن انرژی و اگزرژی پیشنهادی ارائه شده و نتایج حاصل از پیاده کردن این پیشنهاد و تاثیر آن بر روی راندمان های انرژی و اگزرژی در هر دو سیستم ارائه میشود