سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نادری – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود نیازپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
بهنام کریمی فرزقی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه سمنان

چکیده:

در گذشته در تحلیل سازه ها خاک و سازه را بصورت کاملا مجزا از یکدیگر تحلیل و طراحی می کردند این فرض فقط در حالتی صادق است که سازه برروی بستر سنگی قرار داشته باشد امروزه برای جلوگیری از آسیب هایی نظیر جداشدن سازه از فنداسیون و شکست ناگهانی در طراحی سازه های بزرگ اثرات اندرکنشی بین خاک و سازه را در نظر می گیرند. پایه های پل های شمع دار برروی یک خاک نرم یکی از انواع مختلف سازه هایی هستند که در معرض اثرات اندرکنش خاک و سازه قرار دارند دراین مقاله برای تحلیل مدلهای انجام شده از نرم افزار ABAQUS به عنوان یک نرم افزار برای تحلیل مسائل به روش اجزا محدود استفاده می کنیم پس ازمدل کردن و تحلیل فنداسیون پایه پل و مشاهده جابجایی قائم زیرفنداسیون به این نتیجه می رسیم که جابجایی نسبتا زیاد است و برای کاهشمقدار جابجایی از شمع استفاده می کنیم.