سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه نشاط – کارشناسی ارشد، گروه سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سال های اخیر کاربرد سازه های شناور رو به افزایشاست. یکی از این سازه ها، پانتون های شناوری هستند که می توانند در نزدیکی ساحل به عنوان اسکله نصب گردند. مهمترین عاملی که ممکن است اسکله را در معرضخطر قرار دهد امواج دریاست. بنابراین آنالیز هیدرودینامیکی اسکله شناور به منظور دستیابی به میزان حرکات بدنه صلب آن حائز اهمیت است. در این مقاله معادلات حاکم بر اندرکنش پانتون شناور و آب دریا و روش های موجود برای حل عددی این معادلات معرفی شده است.