سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شفیعی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
علی عبداللهی فر – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
هادی اله یاری – کارشناس ارشد، دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

بسیاری از پدیدههای فیزیکی مانند حرکت یک ترن بر روی ریل را میتوان به صورت بار متحرک بر روی نیم صفحه و یا تیر مدل کرد. حل تحلیلی این مسائل معمولا ممکن نبوده و باید از روشهای عددی برای حل آنها استفاده کرد. در این مقاله با استفاده از روشMLPG حرکت بار متحرک روی تیر و نیم صفحه بررسی شده است. در این روش، برای ساخت توابع شکل از تخمینMLSو برای ارضاء شرایط مرزی جابجایی از روش مستقیم استفاده می شود.