سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهلا اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دان
حمیدرضا شهریاری – استادیار،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

افزایش تعاملات و همکاری بین اجزای شبکه باعث افزایش وابستگی بین آنها شدها ست درنتیجه فعالیت های هر دارایی مستقل از دیگری نخواهد بود و بطور متقابل خرابی یکی منجر به اختلالاتی در عملکردی دیگری خواهد شد دراین مقاله اثر خرابی دارایی ها بریکدیگر با توجه به وابستگی های آن ها ارزیابی می شود به منظور نمایش انتشار خسارت از نظر محرمانگی صحت و دسترس پذیری مدل مبتنی بر گراف ارایه شده است که درآن از انتشار ارزش به عنوان یکی دیگر از نتایج حاصل از وابستگی دارایی ها در محاسبه خسارت نهایی سیستم استفاده می شود این انتشار با توجه به حالات مختلف وابستگی و تاثیر پذیری دارایی ها از یکدیگر محاسبه می شود این مدل می تواند درکنار روشهای تحلیل و بررسی امنیت شبکه های کامپیوتری برای افزایش دقت آنها به کار رود کاربرد این مدل دریک مثال موردی بررسی شده است.