سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بهشتی آتشگاه – کارشناسی ارشد،پژوهشکده پردازش هوشمند علائم،گروه رمز و امنیت اطلاعا
محمود گردشی – دانشیار،دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه امام حسین(ع)،مرکز
مجید بیات – دانشجوی دکتری،پژوهشکده پردازش هوشمند علائم،گروه رمز و امنیت اطلاعا

چکیده:

دریک طرح امضای هدایت شده امضا برای یک تایید کننده ی مشخص صادر می شود و تنها آن تایید کننده ی مشخص می تواند اعتبار امضا را بررسی نماید همچنین در مواقع لازم و ضروری یک شخص سومی می تواند با کمک امضا کننده یا تایید کننده ی مشخص امضا را تایید نماید درست به همان صورتی که تایید کننده ی مشخص انجام میدهد اینگونه امضا ها به طور گسترده ای برای موقعیت هایی استفاده می شوند که حفظ محرمانگی تایید کننده اهمیت بسیاری داشته باشد طرح امضای هدایت شده آستانه ای نیز توسیعی از طرح امضای هدایت شده است که در آن یک گروه از امضا کنندگان با کمک یکدیگر می توانند امضایی را صورت دهند در این مقاله قصد داریم تا یک طرح امضای هدایت شده آستانه ای جدید را که در مدل اوراکل تصادفی دارای اثبات امنیتی است را در مقابل حمله ی تبانی مورد تحلیل قراردهیم همچنین در ادامه کار خود بهبود طرح مذکور را ارایه خواهیم داد.