سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدوحید آبیار عظیمی – کارشناس مسئول ازمایشگاهی مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
حسن گلی فروشانی – کارشناس امار

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و افزایش سرانه مصرف و نیاز به آب اشامیدنی سالم کنترل پارامترهای کیفی منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار است چاهها نیز یکی از منابع آبی بوده که گاه ممکن است براثر نفوذ پسابهای خانگی صنعتی و یا کشاورزی و یا عدم توجه به حریم چاه و یا بهره برداری بیش از اندازه از آن باعث ایجاد تغییراتی در پارامترهای شیمیایی آب شود لذا کنترل این پارامترها به طور مستمر و مقایسه کیفیت چاهها با یکدیگر و اولویت بندی استفاده از آنها ضروری می باشد در این مقاله با بکارگیری روشهای چند متغیره آماری – تحلیل خوشه ای به ارزیابی تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی شهر اصفهان با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بررسی های کیفی آب ۲۹ چاه در یک دوره زمانی ۳ ساله از سال ۸۶ تا ۸۸ پرداخته ایم.