سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جمشیدی – دانشگاه دامغان، دانشکده زمین شناسی
سیدسعیدالرضا اسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان، دانشکده زمین شناسی

چکیده:

پهنه کلمرد واقع در غرب طبس بین دو گسل اصلی کلمرد و نائینی با ساز وکار غالب امتداد لغز محصور میباشد.در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از تکنیک های سنجش از دور وبرداشت شواهد صحرایی وآزمایشگاهی، الگوی دگر شکلی این پهنه در مقیاس ماکروسکوپی با هدف دستیابی به علت دگر شکلی رخداده مورد تحلیل قرار گیرد. براساس نتایج حاصل از پردازش داده ها , شدت دگرشکلی در شرق پهنه نسبت به غرب بیشتر است واز طرفی ارتباط مکانی و هندسی شکستگیها با گسل های مرزی کاملاً محتمل است . به این ترتیب وبا تاُیید شواهد آزمایشگاهی می توان تاثیر پذیری دگر شکلی پهنه کلمرد از فعالیت گسلهای مرزی با سازوکار راستگرد را پذیرفت، بطوریکه تفاوت شدت دگر شکلی در شرق و غرب پهنه را نیز می توان ناشی از تفاوت فعالیت گسل کلمرد (در شرق) نسبت به گسل نائینی (در غرب ) دانست.