سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، مرکز ت

چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکل های مردمی برای صیانت از محصولات کشاورزی در قالب گروه هایی برای برداشت محصولات کشاورزی نظیر گندم شکل گرفت. این تشکل ها که بر اساس فرهنگ خاصیشکل گرفته بود دارای ویژگیهایی نظیر مشارکت افراد،ارزش مداری، سرعت درانجام کار، وحدت بود که به عنوان فرهنگ جهادی معرفی و بر اساس آن وزارت جهاد سازندگی شکل گرفت. بررسی ها نشان می دهدکه با محوریت این فرهنگ، کشورمان شاهد تحولات چشگیری در عمران، حمایت از کار، افزایش تولید ملی و توسعه روستایی بوده است. رهیافت مشارکت با هدف بهبود شرایط زندگی باعث افزایش آگاهی هایمردم شده و کاهش هزینه ها را در برخواهد داشت. اگرچه با اجرای مدیریت مشارکتی شاهد تحولاتی در توسعه روستاها خواهیم بود اما موانع اصلی مشارکت همچنان پابرجا خواهد بود.عمده این موانع را می توان درنبود تفکر جهادی دانست. براین اساس با ادغام دیدگاه مشارکتی با فرهنگ جهادی به رویکرد جدیدی در توسعه روستاها که دارای خصوصیات جامع نگری، خدامحوری، استقلال واقعی، روحیه برادری و وحدت کلمه و… است می رسیم. این مقاله با استفاده از روش کتابخا نه ای به بررسی وشناسایی فرهنگ جهادی والگوی مشارکت و نقش آنها در توسعه روستاها می پردازد و به این نتیجه می رسد که باید فرهنگ جهادی بصورت یک الگوی اسلامی در جهت افزایش تولید ملی و حمایت ازکار برای تحقق توسعه روستاها عملیاتی گردد.