سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی امیر فخریان – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد ،دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

چکیده:

بازنشستگان بخش مهمی از جمعیت شهری را شامل می شود درشرایط کنونی دربسیاری از کشورهای دنیا با افزایش امید به زندگی و کاهش تعدادموالید بازنشستگان و سالمندان جایگاه مهمی را درکلیه شئون برنامهریزی به خود اختصاص داده اند چنین جمعیتی دارای نیازها و ترجیحات مخصوص به خود است که بایستی دربرنامه ریزی ها مورد لحاظ قرار گیرد اولین قدم دراین خصوص شناسایی الگوی سکونت آن هادرمناطق شهری است که این مطالعه به طورویژه درشهر مشهد به آن می پردازد برای این منظور ضمن تکمیل ۱۵۰۰۰ پرسشنامه از نواحی شهر مشهد و استفاده ازنرم افزار ARC-GIS و همچنین بهره گیری از مدلهای خوشه بندی به ویژه مدل تحلیلی خوشه بندی و برون هشتگی جمعیت تقریبی و الگوی سکونت بازنشستگان درشهر مشهد مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج این مطالعه نشان داد که برخلاف نظریات ارایه شده درتئوری های مربوط به اکولوژی شهری مناطق مرکزی شهرمشهد جذابیت کمتری جهت سکونت بازنشستگان دارد و درمقابل نواحی غربی شهر درصد بالاتری از بازنشستگان را درخود جای داده است.