سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر احمدزاده قهنویه یی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
حسین پورقاسم – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

استقرار شبکه بر روی تراشه را می توان به عنوان تکنولوژی جدیدی در نظر گرفت که به دلیل عدم توانایی سیستم های روی تراشه برای دستیابی به عملکرد مناسب حائز اهمیت می باشد..یکی از تفاوت های مهم شبکه های روی تراشه با سیستم های روی تراشه در مسیر یابی صورت گرفته در این شبکه ها می باشد. در این مقاله بر معرفی شبکه های روی تراشه ، انواع مختلف توپولوژی های آنها ، و مفهوم بن بست و الگوریتم های مسیر یابی اشاره شده است .همچنین به مفهوم ارتباطاتجهت دار درروش مسیر یابی همیلتون پرداخته شده است وهمچنین به منظور بررسی تاثیر مسیر یابی جهت دار در بهبود عملکرد تراشه در صنعت الکترونیک ، به مقایسه ی این روش ها پرداخته شده است