سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی انبارلویی –
مجتبی قاسمی باقرآبادی – گروه صنایع فضایی صاایران

چکیده:

امروزه استفاده از شیرهای الکتریکی درکنترل جریان سوخت گازی شکل در سامانه های پیشرانه فضایی از اهمیت زیادی برخوردار است بجز نیروی الکترومکانیکی مناسب برای بازوبسته کردن اسان مسیر عبور گاز قیودی همچون پاسخ زمانی سریع کاهش درابعاد و وزن و مصرف توان پایین قیودی هستند که درطراحی بهینه ی این نوع شیرها بایستی لحاظ گردد دراین مقاله به تحلیل الکترومکانیکی شیر الکتریکی یک نمونه ی رانگشر گاز سرد ساخته شده پرداخته شده و نیروی الکتریکی آن محاسبه گردیده است درنهایت برخی از پارامترهای فنی اندازه گیری شده ی شیرالکتریکی نمونه ارایه شده و با مقادیر محاسبه شده مقایسه شده است.