سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا مهوری حبیب آبادی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
بنفشه سجادی –
محسن اصغری –

چکیده:

دراین مقاله تحلیل الاستیک – پلاستیک ورق کامپوزیتی الیافی با بسترالومنیومی و الیاف فولادی تحت بارگذاری کشش یکنواخت ارایهشدها ست با درنظر گرفتن شرایط کرنش صفحه ای و نیز پلاستیک کامل بودن بستر میدان تنش الاستیک با استفاده از تابع تنش ایری و حل میشل و میدان تنش پلاستیک با ارضای معادلات تعادل و معادله ی تسلیم با استفاده از روش عددی تفاضلات محدود بدست آمده است ضرایب مجهول درتابع تنش ایری نیز با اعمال شرایط مرزی و پیوستگی متغیرهای میدان تعیین شده است نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از روش اجزای محدود به کمک نرم افزار آباکوس مطابقت خوبی نشان میدهد.