سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل درویزه – استاد ، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
رضا انصاری – استادیار، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
شیوا ترابی خداشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی مکا

چکیده:

تحلیل الاستوپلاستیک یک سیلندرجداره ضخیم بسیار طویل که می توان آن را حالت کرنش صفحه ای فرض نموده،تحت فشار داخلی صورت گرفته است.مواد مورد بررسی پلاستیک کامل و با سختشوندگی کرنشی خطی می باشند. از روش المان محدود درحالت الاستیک و تعمیم آن به حالت پلاستیک یعنی با استفاده از روش خواص مادی متغیر ۱ استفاده شده است. نتایج حاصل با نتایج مربوطبه تحلیل الاستو پلاستیک سیلندر تحت فشار داخلی در نرم افزار انسیس مقایسه شده که تعامل بسیار نزدیکی با هم دارند