سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید محمودی – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده نفت اهواز
فرشاد ریاحی –
آرش مشعلچی – شرکت گاز استان خوزستان

چکیده:

تقلیلPsig250 به Psig1000 ایستگاه های ۱ تقلیل فشار گازبرروی خطوط لوله انتقال گاز قرار میگیرند و فشار گاز را ازمیدهند . واحد اصلی تقلیل فشار در این سیستم ها ، شیرهای فشار شکن می باشد. انرژی زیادی درهنگام کاهشناگهانی فشار، در این شیرها به هدر میرود . در صورت استفاده از توربین ها به جای شیر فشار شکن ، می توان از این ۲۵۰ استفاده نمود . یعنی همان گونه که در ایستگاه های تقویت فشارگاز، بهPsig انرژی بالای گاز، در هنگام افت فشار به کمک کمپرسورها و با صرف انرژی اقدام به افزایش فشار گاز شده، حال میتوان همین انرژی مصرف شده را با قرار دادن توربین در ایستگاه های تقلیل فشار بازیابی نمود.در این مقاله محاسبات ظرفیت حرارتی در گرم کن ها و ملاحظات انرژی در شیرهای فشارشکن ودرحالت بهینه، یعنی قرار دادن توربین های انبساطی به جای شیرهای فشارشکن،آورده شده و سرمایه درگردشF.C.I سرمایه گذاری ثابتT.C.I است . ودرادامه برآورد اقتصادی و کل سرمایه گذاری و همچنین نرخ بازگشت سرمایه محاسبه شده است.و در انتها مقایسه صرفه اقتصادی استفاده از ، شیرهای W.C.Iبرآورد شده است و درYear، ۱٫۵ year0.62 فشارشکن وتوربین ها صورت گرفته ،که نرخ بازگشت سرمایه به ترتیب مواردی که دبی گازعبوری بالا باشد استفاده از توربین ها ، توصیه میگردد