سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه ستوده نیا کرانی – گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
رحمان خوش اخلاق – گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی رشد صنایع ازدیاد وسایط نقلیه و افزایش جمعیت مهمترین عوامل ایجاد تجمع آلودگی هوایی شهر یزد بهشمار می روند و هزینه های زیادی را برای ساکنین شهر ایجاد می کنند هدف این مطالعه ارزیابی میزان غلظت الاینده های هوایی شهر یزد و هزینه های زیست محیطی برساکنین این شهر می باشد دراین تحقیق ارتباط آلاینده های بدست آمده از ایستگاه های تعیین غلظت آلاینده ها در سطح شهر یزد با متغیرهای هواشناسی و جوی و سوختهای فسیلی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS برای سالهای ۸۹-۷۰ برای شهر یزد مورد ارزیابی قرارگرفته است سپس با مقایسه میزان آلاینده های منتشره شهر یزد و استانداردهای آلودگی هوا هزینه های زیست محیطی برساکنین شهر به دلیل آلودگی هوا با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط CVM و تولیدات ناخالص تعدیل شده به دلیل هزینه های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا و یا کاهش آلودگی هوا برآورد شده است. برای انجام این تحقیق تعداد ۲۸۶ خانوار بطور تصادفی انتخاب گردیده و با ارایه یک پرسشنامه و پوستر حاوی ۴ وضعیت متفاوت کیفیت هوای یزد به آنها ارزش تمایل نهایی به پرداخت MWTP برای ساکنین برآورد شدها ست. نتایج نشان میدهد که بطور متوسط هر شهروندیزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ ۳۸۴۹۰ ریال از مالیاتهایش هزینه گردد درحالیکه در وضعیت فعلی مبلغ سرانه مصرف شده جهت این هدف تنها ۱۶۲۷۰ ریال از مبلغ مورد تمایل واقعی شهروندان است.