سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ملایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پروین ملایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن کشاورز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

این مقاله تکنولوژیهایی را که درتوربین های بادی کوچک مورداستفاده قرارمیگیرند و مشخصه های مکانیکی توربین های نوین بادی و ژنراتور بادرنظرگرفتن ملاحظات مرتبط با طراحی سیستمهای بادی کوچک موردتحلیل و بررسی قرارمیگیرند و آزمایشهایی نیز برای ژنراتورهای مغناطیسی دائم انجام گرفته که ازطریق یک سری اینورتر صنعتی به شبکه متصل گردیدها ند و این ژنراتورها تحت سرعتهای مختلف درجهت دستیابی به مشخصه های توان خروجی مورد بررسی قرارمیدهیم و سیستم های عملکرد کنترلی آن را به طور دقیق مورد بررسی قرارخواهیم داد.