سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه –

چکیده:

درپالایشگاههاطی فرآیندهای پالایش مقدار زیادی گاز وموادسوختی بدون استفاده مستقیماواز طریق فلر وارد اتمسفرمیشود. با استفاده از مولدهای مقیاس کوچک وسیستم بازیابی گازهای ارسالی به فلر(FGRS ) میتوان ازگازهای فلرینگ پالایشگاه استفاده نموده واز این طریق انرژی الکتریکی تولید نمود. امروزه اغلب ارزیابی های اقتصادی براساس یک مقدار تخمینی انجام میشوند و متأسفانه، به همین دلیل، در اغلب مواردنه تنها هزینه ومدت زمان احداث پروژه افزایش می یابدبلکه پارامترهای ارزیابی اقتصادی همچون دوره بازگشت سرمایه، ارزش فعلی، نرخ بازگشت داخلی، جریان نقدی و… باواقعیت تفاوت زیادی خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه راهکاری جهت تولید برق به کمک گازهای ارسالی به فلر، درپروژه احداث وبهره برداری ۴ مگاوات مولدگاز سوز فلرینگ، آنالیز ارزیابی اقتصادی دوره احداث وبهره برداری ده ساله با احتساب عدم قطعیت و ریسک انجام پذیرد تا پارامترها به واقعیت نزدیک شده تا با نتایج حاصله بتوان سرمایه گذاری در این خصوص را با اطمینان بالایی انجام داد.