سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی توکلی – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / دانشکده مهندسی انرژ
محمدرضا عزمی – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / دانشکده مهندسی انرژ
فرهنگ حسنی – کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی/ پژوهشکده انرژی

چکیده:

در این مقاله تاثیر خنک کاری هوای ورودی کمپرسور روی راندمان کلی در یک نیروگاه گازی با ۶ ردیف توربین هر یک به ظرفیت ۱۱ مگاوات با استفاده از سیستم تبرید جذبی بررسی گردیدهاست. بخار مورد نیاز آن از حرارت اتلافی گازهای اگزوز تامین می گردد. گازهای داغ خروجی از اگزوز در یک بازیاب حرارتی تولید .[ کننده بخار ۱ برای تولید بخار آب مورد استفاده قرار گرفته است[ ۱ بخار تولیدی به چیلر جذبی فرستاده شده تا آب چیلد تولید شود. یک مبدل حرارتی نیز در ورودی کمپرسور تعبیه گردیده تا توسط آب چیلد به دست آمده در مرحله قبل، هوای ورودی کمپرسور را خنک کند[ ۲]. این فرآیند باعث بهبود راندمان توربین گازی شده و به دنبال آن به ازای تولید مقدار مشخصی برق، سوخت کمتری مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه طراحی ها برای دو سناریوی مختلف صورت گرفته و در پایان نیز میزان کاهش مصرف سوخت و نرخ بازگشت سرمایه در هر یک از سناریوها محاسبه گردیده است.