سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
جواد پاکدامن – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عادل غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انرژی
میثم انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

چکیده:

با تجدید ساختار در صنعت برق تولیدات پراکنده جایگاه ویژهای یافتهاند. در این بین سیستمهای تولید همزمان به دلیل بازده بالا، بیش از سایرین مورد استفاده قرار گرفتهاند. هدف اصلی این مقاله تعیین بهینه ظرفیت یک موتور گازسوز در طول ساعات شبانه روز برای تأمین برق و حرارت یک کارخانه است. در این مقاله سعی شده است روابط مناسبی برای توصیفدرآمدها و هزینه ها و قیود موجود در طرح با کمترین ساده سازی ارائه شود. مسئله با هدف بیشینه کردن ارزشفعلی خالصطرح از دید صاحب کارخانه با استفاده از نرمافزارGAMSحل شده است. سپسمسئله برای یک کارخانه نمونه با توجه با قوانین موجود در ایران حل شده است. همچنین بازده انرژی سیستم تولید همزمان تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان کارایی طرح در سناریوهای مختلفی با توجه به تغییرات قیمت سوخت، تعرفه برق شبکه و قیمت برق فروشی به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است