سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهد ی ترابیان اصفهانی – شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ایران
محمدرضا محقق زاده – شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ایران
علی طاهرخلف آبادی – شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ایران

چکیده:

امروزه کوره های قوس الکتریکی برای ذوب آهن و فولاد،وسیله ای متداول شده اند . این نوع کوره ها باعث ایجادگشتاورهای بیش از حد، روی محور ژنراتورهای اطرافشان می شوند. این گشتاورها به محل اتصال بین محور تجهیزات توربوژنراتورها اعمال می گردد. در حالت کار عادی، اضافهگشتاورهایی که به محور ژنراتور وارد م یشود، اگرچه باعث شکست آنی محور نمی شود، ولی به علت آنکه یک کوره قوس در طول یک شبانه روز به طور مکرر راه اندازی می شود،می تواند باعث بروز حالت گذرا در ژنراتور گردد. این موضوع می تواند منجر به خستگی زودرس ژنراتور و نهایتاً منجر به شکست محور شود . بنابراین به منظور بررسی عملکرد ژنراتورهای سنکرون در سیستم های قدرت با کوره های قوس،از دو مدلی که به واقعیت نزدیکتر است، برای مدل سازی بارکوره استفاده گردیده تا تاثیر آن بر روی محور ژنراتور و محل اتصال بین توربین ها بررسی گردد. روش جدیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده، در نظر گرفتن مراحل مختلف ذوب و استفاده از مناسبترین مدل کوره جهت شبیه سازی در آن مرحله است. بنابراین سعی بر آن است که به مر احل مهم ذوب (که می تواند روی ژنراتور اثرگذار باشد) توجه شده ودر هر مرحله، از مدلی که بتواند عملکرد کوره را به بهترین شکل توصیف کند استفاده شود. با استفاده از شکل موج های گشتاور اعمال شده به محور ژنراتور مشکلات موجود بررسی و تحلیل میگردد