سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شکراللهی – استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا قهرمانی – کارشناس ارشد هوافضا
علیرضا آقالاری – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین مقاله یک مدل برای بررسی تاثیر فاصله شعاعی بلبرینگهای چرخ عکس العملی در ارتعاشات غیرخطی ارایه شده است به این منظور یک مدل ده درجه آزادی رادر نظر گرفته ایم بلبرینگ دارای هشت ساچمه می باشد که به ازای هرساچمه یک درجه آزاد فرض شده است و دو درجه آزادی برای روتور درنظر گرفته شده است معادلات حرکت با استفاده از روش لاگرانژ استخراج شده است هدف این مقاله نشان دادن بی نظیمی ایجاد شده دراثر افزایش فاصله شعاعی بلبرینگ می باشد تماسهای بین ساچمه ها و پوسته ها براساس تئوری هرتز بصورت فنرهای غیرخطی درنظرگرفته شده است از نمودارهای زمانی فرکانسی و فازی برای تحلیل رفتار سیستم استفاده شده است.