سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ارمین بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
حسین انصاری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده – دانشیار و عضو هیئتعملی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بکارگیری پسابهای تصفیه شده خانگی و صنعتی به منظور آبیاری محصولات زراعی بهترین و موثرترین روش برای کاهش فشار بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی می باشد در بکارگیری پساب تصفیه شده بایستی علاوه بر فرایند تصفیه فاضلاب و نوع محصولات مورد ابیاری بهترین روش ابیاری نیز باید مدنظر قرار گیرد. شهر مشهد بدلیل جایگاه خاص خود در کشور و محدودیت منابع آبی روی به استفاده از پسابها علی الخصوص در بخش کشاورزی آورده است. حوزه رودخانه کشف رود بدلیل ریختن فاضلاب های واحدهای صنعتی و ابکاری و همچنین تخلیه غیرمجاز تانکرهای فاضلاب خانگی از نظر زیست محیطی و بهداشتی با معضلات بزرگی مواجه است دراین تحقیق به بررسی و علت پیک ماه سالیانه فاکتورهای الوده کننده خروجی سه تصفیه خانه اولنگ و پرکند اباد یک و دو پرداخته شده است با شناخت منابع آلوده کننده و اتخاذ قوانین نظارتی درجهت جلوگیری از تخلیه پسابهای غیرمجاز صنعتی و خانگی و همچنین روی آوردن به رشوهای پالایش طبیعی فاضلابها و حذف مواد الاینده آنها با کاشت درختان و گیاهانی که عمل تصفیه را انجاممی دهند به میزان زیادی از مشکلات زیست محیطی موجود می توان کاست.