سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرزاد عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
فرزین قائمی – دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تاقدیس چشمه گیلاس ازجمله تاقدیسهای کمربند چین خورده راندگی کپه داغ است که درامتداد گسل و روستایی به همین نام ودرشمال غرب مشهد واقع شده است سازندهای رخنمون یافته این منطقه به ترتیب از قدیم به جدید عبارتنداز چمن بید مزدوران و شوریجه با بررسی الگوی شکستگیها درسازند اهکی مزدوران که براساس برداشتهای صحرایی و تحلیل استریوگرامها انجام شد دو سیستم دزه ای منفرد از انواع طولی و عرضی ودودسته درزه برشی مزدوج مشخص گردید دسته اول درزه های برشی مزدوج جوانتر بوده و نیمساز زاویه حاده بین آنها موازی راندگی و محور چین می باشد این دسته از انواع درزه های موازی با جبهه راندگی front parallel است و حاصل کشش محلی ایجاد شده درزمان توسعه چین رشدی است دسته دوم قدیمی تر بوده و نیمساز زاویه حاده شان برراندگی و محور چین عمود است این دسته از انواع درزه های عمود برجبهه راندگی (front normal بوده و درارتباط با حرکات کششی ایجاد می شوند که موازی با جبهه راندگی عمل کرده و حاصل بارگذاری راندگی درفرودیواره است.