سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا هوشی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک ، دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز اهواز

چکیده:

از زمانی که موضوع فضای سبز به عنوان بخشی از استراتژی توسعه شهری موفق مطرح شد،لزوم برنامه ریزی طراحی و مدیریت چنین محیطی در کالبد شهر ضرورت پیدا کرده است . یکی از معضلات جوامع صنعتی که انسان قرن بیست ویکم را به شدت مورد تهدید قراز می دهد، آلودگی محیط زیس است . شهرها بعنوان کانون های متمرکز فعالیت و زندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار وکارکردی متاثر ازسیستم های طبیعی ندارند درشهرهای صنعتی مانند اهواز با گسترش تاسیسات و کارخانجات و همچنین پدیده طوفانهای گرد وغباز که در چند سال اخیر مشکل آلودگی محیط شهر زاحاد تر نموده است . برای مبارزه با این معضل دو راه حل اساسی وجود دارد: اول کم کردن آلودگی تاسیسات صنعتی به وسیله تصفیه نمودن گازها و بخارات سمی ناشی از آنها و دوم گسترش فضای سبز به عنوان عوامل افزاینده اکسیژن هوا کاهنده گازهای سمی متعادل کننده درجه حرارت شهر، پاکسازی هواودرنهایت جلوگیری ازنفوذ طوفانهای گردوغبار به شهر می باشد دراین راستا سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز طرح توسعه و احداث کمربند فضای سبز شهر اهواز زا با توجه به گسترش شهر بعنوان یکی از استراتژی های توسعه ای فضای سبز دز مقابله با معظل ذکر شده، پیشنهاد و اجرا نموده است . در این تحقیق اثرات زیست محیطی این طرح و نتایج واصله در شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفته است .