سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آمنه عبدالهی – دانشگاه صنعتی شریف
علی کرمانشاه – دانشگاه صنعتی شریف
زهرا دادرس – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه فرصت های ارزش افزایی از مد یریت دارایی ها ی مشهود، به مدیریت استراتژ ی ها ی دانش محور که بر دارایی های مشهود سازمان ها مانند ارتباط با مشتر ی، محصولات و خدمات ابتکاری، کیفیت بالا، و فرآیندها یعملیات پاسخگویی، فناوری اطلاعات و پایگاه ها ی داده، مهارت های کارکنان، و خلاقیت، اثر می گذارد تغییر کرده است (سازمان های متمرکز بر استراتژی، نورتون، کاپلان؛۱۹۹۶ ). با توجه به این تغییر جهت در فرآیند ایجاد ارزش در سازمان ها، یادگیری سازمانی یکی از مهم ترین قابلیت ها ی پوی ای سازمان ها در ایجاد ارزش قلمداد می شود. تمرکز این تحقیق بر شرکت ها ی توزی ع در منطقه شهرتهران است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و براساس نظر خبرگان صنعت ارزیابی شده است. در این جا مدیریت دانش به عنوان ابزار ی بر ای تسه یل در ی ادگیری مورد مطالعه قرار گرفته است