سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عاطفه السادات حسینی کیا – دانشگاه الزهرا س
شهرام ثبوتی پور – سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

چکیده:

امروزه پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی بدون وجود تعامل سازنده بین فعالان فناوری اطلاعات درداخل کشور با سازمان های بین المللی مربوط به خود تکامل نمی یابد دراین تحقیق به انجام تحلیل استراتژیک تعاملات بین الملل فا با انجام مطالعه موردی روی سه نهاد بین المللی موسسه تخصیص نام ها و شماره های اینترنتی اتحادیه جهانی خدمات و فناوری اطلاعات و مجمع حاکمیت اینترنت با استفاده ازماتریس SWOT پرداخته شده است درنهایت موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ماتریس چهارخانه ای محافظه کاربه معنای نگهداری و حمایت درونی ترسیم شده است همانطور که از نتایجتحقیق و استراتژیهای تدوین شده روشن است مهمترین مشکلات موجود درتعامل با سه نهاد بین المللی مدنظر وجود نهادهای متعدد و موازی تصمیم گیر درحوزه فناوری اطلاعات و عدم وجود یک نهاد مشخص و حاکمیتی مرجع ضعف شناخت درمسئولین نسبت به روندها و رویکردها درتعاملات بین المللی فا پایین بودن انگیزه و اعتماد به نفس کارکنان سازمان ودرنتیجه بهره وری آنها درتعاملات بین المللی فا ضعف درفرهنگ سازیمناسب درجلب مشارکت همه ذینفعان درتعاملات بین الملل فا ضعف درنیازسنجی و برنامه ریزی اموزیش دقیق برای کارکنان دستگاه های مختلف می باشد.