سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین مشکوه – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
طاهر ازدست – استادیار دانشگاه ارومیه
سامرند رش احمدی – استادیار دانشگاه ارومیه
امیر ویسی گرگ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

پژوهش حاضر به تحلیل استاتیکی سازه محافظ واژگونی عقب تراکتورهای کمرشکن باغی مدل OTM930&938 شرکت تراکتورسازی ارومیه می پردازد این تحلیل تحت بارگذاری طولی لهیدگی و جانبی انجام میگیرد جنس سازه محافظ ازفولاد و سطح مقطع سازه قوطی شکل انتخاب شده است بدنه اصلی لولا پایه و بدنه نگهدارنده به همراه پین ها پیچها و جوشهای به کاررفته درآنها به طور مجزا براساس استانداردهای ملی ایران و استاندارد بین المللی OECD مورد تحلیل قرارگرفته اند تنشها خیزها درنقاط حساس ناحیه اثر آن و توزیع تنش متوسط درکل بدنه سازه محافظ مورد بررسی قرارگرفته و با حد مجاز خود مقایسه شده اند نتایج نشان میدهد که بیشترین تنش دربارگذاری طولی و لهیدگی درمحل خم شدگی پایین سازه به وجود می آید و دربارگذاری جانبی ماکزیمم تنش به پایه سازه درراستای طولی سازه وارد می شود.