سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم یزدانیان – کارشناسی ارشد سازه – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
عبدالرسول رنجبران – استاد بخش مهندسی راه و ساختمان – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
حسین صوفی – کارشناسی ارشد سازه – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
کثیر زارعی – کارشناسی ارشد سازه – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق یک قاب بتنی سه طبقهی یک دهانه مورد بررسی عددی قرار گرفته شده است. بدین منظور از نرم افزارهای اجزاء محدودAnsys Sap و ۲۰۰۰ استفاده شده است و نتایج هر دو تحلیل با نمونهی آزمایشگاهی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. در این راستا نمودار پوش آور هر یک از تحلیل ها بدست آمده و پارامترهای مرتبط شامل سختی اولیه، مقاومت نهایی و شکل پذیری استخراج شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که سختی اولیه، مقاومت نهایی و شکل پذیری قاب مدل شده با نرم افزار Ansys از دو مورد دیگر بیشتر بوده و نمونه آزمایشگاهی نیز دارای پارامترهای رفتاری بالاتری نسبت به مدل ساخته شده در ۲۰۰۰Sap میباشد.