سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منوچهر بهرویان – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز
علیرضا شیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

مخازن هوایی ذخیره آب به منظور تامین فشار شبکه توزیع و نیاز مصارف آتش نشانی ساخته می شوند برای این منظور عملکرد این مخازن پس از زلزله و حوادث قهری دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار میب اشد ازطرفی با رشد روزافزون شهرها نیاز به ساخت این مخازن با ظرفیت های بیشتر و مصالح سبکتر محسوس تر میب اشد انواع متداول اجرایی این مخازن درکشور بهدو دسته فلزی و بتنی تقسیم بندی می شود که برای ظرفیت های تا ۱۰۰ متر مکعب از مخازن فلزی و برای ظرفیت های بزرگتر تا ۱۰۰۰ متر مکعب از مخازن بتنی بهره میگیرند درسالهای اخیر استفادها ز مخازن هوایی ذخیره آب کامپوزیتی به دلیل سبکی و امکان ساخت با ظرفیت های بسیار بالا تا ۱۱۴۰۰ متر مکعب درکشورهای کانادا و آمریکا رشد فزاینده ای داشته است به دلیل اهمیت بالای این مساله دراین مقاله اقدام به معرفی مخازن هوایی آب کامپوزیتی و تعیین ضریب رفتار آننموده ایم.