سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن بهادری – کارشناس ارشددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود فرمهینی فراهانی – کارشناس ارشد

چکیده:

صفحه پاشش یکی از مهمترین اجزای موتور سوخت مایع میباشد که در این مقاله به تحلیل استاتیکی صفحه پاشش با استفاده از یک مدل محاسباتی پرداخته شده است. مجموعه پاشش بصورت یک پوسته دایروی و دو لایه در نظر گرفته شده است، که صفحات آتش و میانی آن، به کمک انژکتورها و رینگ تقویتی پیرامونی، به یکدیگر متصل شدهاند. کارهایی که در این زمینه تا کنون انجام شده بصورت آزمایشگاهی و تحلیل نرمافزاری بوده و کمتر محاسبات عددی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحلیل، مدل محاسباتی بدست آمده بصورت یک کد کامپیوتری تهیه شده و نتایج بدست آمده با خروجی تحلیل کامپیوتری مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از کد محاسباتی با حل کامپیوتری اختلاف کمی داشته است