سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول مرادی دستجردی – کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی
مهرداد فروتن – استادیار، گروه مکانیک، دانشگاه رازی کرمانشاه
حمیدرضا ملارضی – کارشناس ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق تحلیل استاتیکی استوانههایی از جنس مواد هدفمندارتوتروپیک تحت فشار داخلی به روش بدون المان بررسی شده است. روش بدون المان استفاده شده مبتنی بر فرم ضعیف معادله حرکت میباشد. در این روش بدون المان از توابع شکلMLS برای تقریب میدان تغییر مکان استفاده شده است. تغییرات خواص مکانیکی ماده در راستای شعاع استوانه و طبق رابطه کسر حجمی مواد در نظر گرفته شده است. در این تحلیل تاثیر توان کسر حجمی و ضخامت استوانه بر توزیع تنش بررسی شده و نتایج با نتایج حاصله از استوانههای همگن اورتوتروپیک و تحقیقات قبلی چاپ شده مقایسهو مطابقت بسیار خوبی نیز مشاهده شده است