سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده رضوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا ولیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

توسعه روزافزون صنایع مختلف و رقابت درتولید با کاهش هزینه ها و قیمت محصولات درعین سودآوری آن اهمیت توجه به رکن سوم تولید یعنی نیروی انسانی را طلب می کند افزایش فشارکارسبب کاهش کارایی و بازده نیروی کار و درنتیجه افت کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد با شناخت عوامل موثردرافزایش فشارکار و کاستن یا برطرف کردن آنها میتوان علاوهب رحفظ سلامت اززیانهای اقتصادی نیز جلوگیری نمود یکی ازروشهای که به کمک آن میتوان به ارزیابی فشارکار درایستگاه های کاری پرداخت استفاده ازتکنیک NIOSH است دراین مقاله با بررسی این معادله درایستگاه های کاری یک کارخانه مجموعه سازی خودرو یک نمونه واقعی از پیاده سازی این معادله ارایه و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارگونومیکی کارگران پیشنهاد شده است.