سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نورمحمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحلیل ایزوژئومتریک یک روش نوین درمکانیک محاسباتی است که درراستای یکپارچه سازی تحلیل اجزای محدود وتکنولوژی طراحی کامپیوتری مبتنی برنویز ایجاد شده است ایده اصلی درتحلیل ایزوژئومتریک بکارگیری توابع پایه نویز درتقریب میدان حل و توصیف دقیق هندسه با توجه به مفهوم ایزوژئومتریک می باشد مبتنی برفرضیات مختلف برا یمدانهای جابجایی چندین روش مختلف برای تحلیل صفحات به کارگرفته شده است درمیان این تئوری ها تئوری های تک لایه معادل esl به خوبی گسترش یافته اند که شامل تئوری های صفحه کلاسیک CPT تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول FSDT و بالاتر HSDT را نام برد ساده ترین تئوری ورق تک لایه معادل تئوری ورق CPT می باشد این تئوری برای ورقها ینازک کاربرد دارد درحالیکه تئوریهای مبتنی برتغییر شکل های برشی را میتوان برای صفحات ضخیم نیز به کاربرد که دراین تحقیق تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم را برای تحلیل صفحات به کاربرده ایم