سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مهرداد نوری خاجوی – استادیاردانشگاه رجایی
حمید زمانلو – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

مقاله براساس روش اجزا محدود یک مدل از شفت توربین ژنراتور مد لسازی شده است. تاثیرات چرخش ژیروسکوپیکو نامیزانی دورانی احتمالی در این مدل در نظر گرفته شده است. خصوصیات میرایی و سختی یاتاقا نها با استفاده از المانمخصوص در هشت جهت در نظر گرفته شده است. با استفاده از اصل اجزا محدود مدل سیستم روتور- یاتاقان و برنامه نویسی رایانهای نوشته شد که بر اساس آن فرکان سهای طبیعی و شکل مدهای ارتعاشی و سرع تهای بحرانی سیستم محاسبه شدهاست که با استفاده از این اطلاعات میتوان از پدیده مخرب رزونانس توربین ژنراتورها جلوگیری کرد.