سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید اسماعیل زاده –

چکیده:

دراین مقاله تحلیل ارتعاشی بوژی متروی تهران و یافتن فرکانسهای ایجاد شده درمسیر مورد بحث قرارگرفته است بوژی یکی از قسمتهای مهم درقطارها می باشد که بصورت گسترده تحت بارهای اتفاقی قرارمیگیرد ارتعاشات اتفاقی معمولا به دلیل ناهمواری های مسیر از جمله زبری سطوح نقاط اتصال ریل ها اختلاف ارتفاع در ریل و عیوب چرخ از جمله فلت شدگی و کندگی سطح چرخ و نابالانسی ایجاد می شود درابتدا تابع تراکم طیفی قدرت PSD منحنیهای ارتعاشی درجهات Y,Z حاصل از یک تست ارتعاشی درمسیر خط یک مترو تهران آورده شدهاست سپس مدل بوژی درنرم افزار SOLID WORKS طراحی و به نرم افزار ANSYS وارد و مدل مش بندی شده آن با درنظر گرفتن تنش و کرنش تحت پسوندMNF (Modal Neutral File ایجاد و وارد نرم افزارADAMS RAIL شده است و با استفاده از شبیه سازی مدل دینامیکی واگنهایمترو تهران درنرم افزار ADAMS RAIL فرکانسهای طبیعی ارتعاشی بوژی تحت آنالیز پایداری محاسبه و فرکانسهایی که درمسیر باعث ایجاد تشدید می شوند شناسایی و اثرات آنها برفریم بوژی مورد بررسی قرارمیگیرد.