سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی دربندی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد میثمی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حسین محمدنوازی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا
مهدی بهزاد – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مکانیک

چکیده:

سازه هایی نظیر موشک ها همواره تحت تحریکات طولی هستند مهمترین این تحریکات تحریک ناشی از نیروی موتور است که در راستای طولی به موشک اعمال می شود دراین مقاله اثر این تحریک تصادفی روی پاسخ ارتعاشی طولی موشک بررسی شده است برای این منظور مدلی با n قسمت دارای سطح مقطع و خواص متفاوت درنظر گرفته شده است به منظور حل معادلات حرکت با ورودی تصادفی روش جمع مودها مورد استفاده قرارگرفته است ابتدا شکل مودهای سیستم با روش تفکیک متغیرها محاسبه شده سپس معادلات با استفاده از روش جمع مودها حل شده اند در پایان نتایج حاضر با نتایج بدست آمده از روش اجزا محدود مقایسه شده است ملاحظه می شود که همخوانی خوبی بین نتایج محاسبه شده با نتایج اجزا محدود وجود دارد.