سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم وصنعت ایران
مصطفی ناظمی زاده – دانشجوی دکتری-دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

موضوع مورد بحث در این مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های مستطیلی دارای تغییر ناگهانی در خواص مواد می باشد. یک روش دقیق و کوتاه بر اساس تجزیه ورق به چند ورق کوچکتر ارایه می گردد. ورق به صورت مجموعه ای از چند ورق کوچک در نظر گرفته شده و بعد از انجام محاسبات لازم، به منظور جمع آوری آنها در قالب یک ورق کامل، شرایط سازگاری مورد استفاده قرار گرفته و جهت به دست آوردن معادله مشخصه ورق از روش ریتز استفاده شده است. تاثیر محل های متفاوت قرارگیری ناپیوستگی مواد بر پاسخ فرکانسی ورق مورد مطالعه قرار گرفته است و فرکانس های طبیعی بی بعد استخراج شده است. به منظور اثبات صحت و کارایی روش، نتایج حاصله با نتایج یک نرم افزار المان محدود مقایسه شده است.