سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فدایی – دانشجوی دکتری- دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

موضوع این مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های مستطیلی ترک دار می باشد. یک روش دقیق و کوتاه بر اساس تجزیه ورق به چند ورق کوچکتر ارایه می گردد. ورق به صورت مجموعه ای از چند ورق کوچک در نظر گرفته شده و بعد از نجام محاسبات لازم، به منظور جمع آوری آنها در قالب یک ورق کامل، شرایط سازگاری مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به معادله مشخصه ورق از روش ریتز استفاده شده است. تاثیر ابعاد ترک مختلف بر پاسخ فرکانسی ورق مورد مطالعه قرار گرفته است و فرکانس های طبیعی بی بعد استخراج شده است. به منظور اثبات صحت و کارایی روش، نتایج حاصله با نتایج دیگر محققان مقایسه شده است.