سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دهقان – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین برادران – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله ارترکیب روش های عددی المان محدود و مربعات دیفرانسیلی DQ به عنوان راه حلی سودمند جهت تحلیل ورقهای ضخیم برروی بستر الاستیک بهرهگرفته شده است تئوری الاستیسیته سه بعدی خطی و با فرض کوچک بودن کرنشها مبنای این تحلیل قرارگرفته است برای تکیه گاه الاستیک مدل دو پارامتری پسترنیک استفاده شده که شامل مدل تکیه گاهی وینکلر به همراه اثرات برشی می باشد لازم به ذکر است که معادلات حاکمه به کمک روش انرژی و نیز با احتساب همزمان انرژی جنبشی انرژی کرنشی و انرژی ناشی ازتکیه گاه الاستیکورق حاصل شدهاست به منظور بررسی دقت و نحوه همگرایی روش مذکور نتایج ح اصل از تحلیل ارتعاشات با روشهای عددی مشابه نظیر DSCM HDQM DQM مقایسهشده که تطابق خوبی بین نتایج مشاهده شده است نهایتا برای اولین بار چنین ورقی فرکانسهای طبیعی تحت تاثیر تکیه گاه الاستیک پاره ای partially supported با توجه به شکل مودها درجداولی ارایه می شود.