سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیل خانی – کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده مهندسی مکان
مهدی کریمی – استادیا-ر دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

روش المان آزاد گالرکین EFGبرای آنالیز فرکانس های طبیعی کامپوزیت لایه ای با شکل پیچیده انتخاب شده است. روش حاضر به صورت تقریبی از حرکت حداقل مجذوراتMLS برای ساختن توابع شکل بر اساس یک سری از گره های پراکنده شده در محدوده مسئله استفاده می کند. معادلات دینامیکی مسئله با استفاده ازمعادلات لاگرانژ فرمول بندی شده اند. شرایط مرزی اصلی با استفاده از ضرایب لاگرانژ اعمال شده است. از شیوه انتقال عمودی برای اعمال شرایط مرزی اصلی در معادلات مقدار اولیه استفاده می شود. روشEFG حاضر درFortran کد گذاری شده است. فرکانس های طبیعی صفحات کامپوزیت لایه ای دارای اشکال مربع، بیضی و شکل های پیچیده محاسبه شده که در مقایسه با سایر حل های عددی مطابقت بسیار خوبی بدست آمده است.