سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد بینش – استادیاردانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روشی بدون شبکه، تحت عنوان روش درون یابی نقطه ای با توابع اساسی شعاعی به تحلیل ارتجاعی- خمیری یک شیروانی مسلح پرداخته شده است. در روش مذکور جهت تخمین میدان جابجایی از توابع شعاعی استفاده گردیده است که توسط کثیرالجمله ای ها تقویت شده اند. با استفاده از میدانهای تخمین زده شده و جایگذاری آنها در فرم ضعیف معادلات حاکمه، سیستم کلی معادلات برای حل مساله بدست می آید. بر اساس سیستم معادلات بدست آمده یک برنامه کامپیوتری تهیه شده است و نتایج تحلیل ها بر اساس روش بدون شبکه با نتایج تحلیلهای بدست آمده از برنامه المان محدود مقایسه گردیده است.